Vår PPM tjänst avancerade 4,5% i maj

Vår tjänst för PPM fonder PPM Topp 5 gick upp 4,5% i maj. Tabellen nedan visar de valda fonderna och deras avancemang.

Vi rangordnar alla fonder som finns i PPM och tar in de 5 fonder som har bäst trend sedan förra månaden. För att sprida riskerna måste de fonder vi väljer komma från olika kategorier

Senaste året

Senaste 12 månader har strategin avkastat ca 20%

 

Den totala avkastningen sedan 2001 (när vi testar på historiska data) nådde efter maj månad uppgår till drygt 1000%.