Utveckling januari bättre än index

Året har börjat bra, januari avkastade portföljerna drygt 3% jämfört med OMXPI som under samma period ökade 1,3 %.

Som alltid har vi 20 aktier i portföljerna för god riskspridning.

Lycka till på marknaden

/Daniel