Summering 2017: portföljerna upp 9,6% – 17,3% och utklassar jämförelseindex

2017 läggs till handlingarna och vi summerar det gångna året. I korta drag så gick första halvan av året bra medan andra halvan av året svängde portföljerna upp och ner i takt med marknaden. Utfallet för året blev dock tillfredsställande. Alla våra portföljer utklassar sina respektive jämförelseindex med allt från 1,5 ggr till 4,4 ggr (se tabell nedan)

Utveckling portföljer Utveckling
jämförelseindex
Utv port /
utv jmfindex
Aktieportfölj 2 9,57% 6,40% 1,5
Aktieportfölj 3 12,24% 6,40% 1,9
Aktieportfölj 4 15,24% 6,40% 2,4
Aktieportfölj 6 16,97% 6,40% 2,7
OMXS30 HIGH 2 12,60% 3,94% 3,2
OMXS30 HIGH 4 12,19% 3,94% 3,1
OMXS30 HIGH 6 17,25% 3,94% 4,4

Intressant är att portföljer med mer frekvent ombalansering utvecklas bättre än portföljer med mindre frekvent ombalansering (se graf nedan)

En portfölj som jag vill lyfta fram är OMXS30 HIGH 6. Det är portföljen som byggs av den högst rankade hälften aktier i OMXS30 och som ombalanseras varannan månad. Denna portfölj har slagit index 11 månader av 12 möjliga under 2017. Därmed är den en utmärkt portfölj för den som gillar att investera i indexnära produkter, men som ändå vill ha bättre utveckling än själva indexet

OMXS30 HIGH 6 har slagit index 11 av 12 månader 2017

Lycka till på marknaden!

Daniel