Portfölj 6 ångar på, drygt 11% upp YTD

Portfölj 6 har gått riktigt bra sedan ombalanseringen i månadsskiftet februari-mars. Totalt har portfölj 6 ökat 11,6 % sedan årsskiftet medan jämförelseindex ökat 5,04 %.

Övriga portföljer har haft det lite motigt i mars, men ligger trots det ca 8% upp sedan årsskiftet, 3 %-enheter bättre än index