OMX30 HIGH mot nya höjder

OMX30 HIGH är på väg mot nya höjder. Sedan marknaden återhämtat sig från dippen i somras har OMX30 HIGH avancerat och närmar sig rekordnotering.

OMX30 HIGH är nu 11%-enheter bättre än OMX30 LOW

Utvecklingen per aktie i OMX30 visar rankingmodellens resultat när det gäller att gruppera relativt starka aktier och relativt svaga aktier. Grafen nedan visar hur aktierna i de två portföljerna har utvecklats sedan ombalanseringen som skedde sista juli.

Utveckling per aktie och dess tillhörighet till HIGH eller LOW

Vilka aktier som tillhör OMX30 HIGH respektive OMX30 LOW är tillgängliga för våra medlemmar. Mer info om hur du kan bli medlem hittar du här.