OMX30 HIGH LOW visar rankingmodellens styrka!

Sedan ombalanseringen som skedde i månadsskiftet juli-augusti, har OMX30HIGH och OMX30LOW verkligen gått skilda vägar. Urklippet nedan visar tydligt att ombalanseringen gjorde stor skillnad och att rankingmodellen förmår att separera vinnare från förlorare.

OMX30 HIGH & OMX30LOW går skilda vägar i augusti

Tittar vi på listan så blir skillnaderna ännu tydligare som bilden nedan visar

Line up av alla aktier i OMX30 index och grupptillhörighet

 

Lycka till på marknaden

Daniel