Om rekyler och bear markets

Jag fick en fråga från en av våra prenumeranter om vilken strategi jag har inför rekyler och bearmarkets? Dessa kommer ju som bekant förr eller senare, hur hanteras dessa?

Business as usual

Det enkla svaret på frågan är att portföljerna rullar på som vanligt. Vi rankar alla aktier och tar fram dom starkaste i varje branch. Dessa ingår då i våra portföljer. Detta gör vi oavsett rådande marknadsläge. Vi har inte någon mekanism för att parera marknadssituationen i vår metod, dvs vi går inte kort, ej heller har vi någon andel i kontanter. De erfarenheter vi har gjort så här långt är att portföljerna håller emot vid nergångar och har inte gått ner lika mycket som index.

Men det är upp till varje investerare att fatta beslut om lämplig exponering mot marknaden och därför kommer mina tankar om  man ändå vill skydda sig, vad kan man då göra? Som jag ser det finns det tre alternativ:
  1. Lägg till stop-loss
  2. Allokering till andra tillgångsslag
  3. Gör inget, sitt stilla i båten

Stop-loss

Med en stopp loss (eventuellt glidande) på ca 20% gör att maximal förlust på enskild aktie inte blir mer än 1% av portföljens värde (1/20-del (5%) som max går ner 20%). Det finns delade meningar om nyttan av stop-loss. En del hävdar att det gör att man säljer på botten och missar uppgången, andra hävdar att det skyddar vid riktigt stora nergångar. Upp till dig att bestämma vad du tror på och hur mycket risk du är bekväm med att ta.

Allokering till andra tillgångsslag

Det innebär att en del av portföljens värde ligger i kassa, räntebärande eller andra tillgångsslag. Utmaningen är att veta när det är dax att byta från ett tillgångsslag till ett annat, samt vilken fördelning som för stunden är den rätta. Meb Faber har skrivit mycket om detta.

En enkel tumregel är att utgå från glidande medelvärde av index. Grafen nedan visar OMX30 med 40 veckors glidande medelvärde. Grafen från Google Finance

Man ser ganska tydligt att när kursen korsar det glidande medelvärdet slår marknaden om. Detta kan vara en enkel metod för att identifiera vilken fas marknaden är i. Men visst skapar modellen några falska signaler också, det är ofrånkomligt oavsett modell.

Gör inget,sitt stilla i båten

Modellen ovan indikerar att man inte skulle varit i marknaden första halvan 2016, men då gick våra portföljer ändå upp ca 3-5%; medan modellen indikerade ett omslag vid ca halvårsskiftet. Det var även noterbart i våra portföljer som sköt i höjden andra halvan av 2016 med en uppgång på ca 30%. Portföljerna tycks alltså hålla emot bra vid sämre marknad och gå bättre än marknaden vid goda förhållanden.

Vilken metod du använder får du själv bestämma beroende på hur mycket risk du vill ta, hur bra du anser dig vara för att ”läsa av” marknadsläget, samt hur mycket tid du vill avsätta för att bevaka trenderna.

Hur jag själv gör? Jag vet sedan tidigare att jag är urkass på att ”läsa av” eller ”tajma” marknaden, så jag kör 100% logik, 0% känslor och följer mina egna portföljer.

Lycka till på marknaden

Daniel