Motigt i mars för portföljerna

Mars månad var motig för portfölj 2, portfölj 3 & portfölj 4. De tre portföljerna har haft samma sammansättning sedan årsskrifter och har därmed samma utveckling: -1,67%. Portfölj 6 har genomgått en ombalansering och gick bättre än övriga: +1,30%. Jämförelseindex (OMXPI) ökade 1,01% under mars.

Kvartal 1 stängde också i och med månadsskiftet och alla portföljer ligger bättre än jämförelseindex

PORTFÖLJ 2017 OMXPI 2017 DIFF (%-ENHETER) UTVECKLING 2016 UTV FRÅN 1/1 2016
Aktieportfölj 2 7.18% 5.31% 1.87% 36.73% 46.54%
Aktieportfölj 3 7.18% 5.31% 1.87% 39.87% 49.90%
Aktieportfölj 4 7.18% 5.31% 1.87% 38.05% 47.96%
Aktieportfölj 6 10.29% 5.31% 4.98% N/A* N/A*

Sett i ett längre perspektiv (från 1/1-16) har portföl 2, 3 & 4 utvecklats mellan 46-49%. Under samma tidsperiod har OMXPI avancerat ca 11,5%. Portfölj 6 lanserades 1/1-17 och därmed finns inte statistik för samma tidsperiod.

Våra sidor kommer att uppdateras inom de närmsta dagarna med ombalanseringen av portfölj 4.

Lycka till på marknaden

/Daniel