Metod för att hitta de bästa aktierna

Vi ställer oss tveksamma till den effektiva marknadshypotesen, utan menar att man kan förbättra oddsen för att slå index genom att utnyttja väldokumenterade anomalier som investerar i lågt värderade, högkvalitativa aktier som samtidigt uppvisar positivt momentum. Vårt sätt att ranka aktier bygger på vetenskaplig grund, samt på erfarenheter från några av världens mest framstående investerare.

En av de största utmaningarna för en privat aktieinvesterare är att inte tappa tålamod, utan att kunna bibehålla sin investeringsstrategi. Det är lätt hänt att man rycks med i den allmänna trenden och börjar spekulera (=hoppas på uppgång) istället för att investera (=köpa något till ett pris lägre än värdet). Dessutom finns det som bekant många faror som gör att man tyvärr köper på toppen och säljer på botten.

Våra portföljer följer ett på förhand uppgjort handelsmönster som bestämmer när portföljen skall rebalanseras. Fördelen är att vi då frikopplar känslorna och endast styrs av logik (som Spock skulle ha gjort det….). Det ger oss bättre disciplin att följa investeringsstrategin och resultaten är, åtminstone så här långt, goda eller till och med mycket goda.

We don’t have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest
Warren Buffett

Rangordna aktier efter kvalitet

Det verkar rimligt att köpa aktier i bolag som har god avkastning på eget kapital och som har förmågan att behålla god avkastning över tid också. De bolag som år efter år kan behålla god avkastning på eget kapital besitter någon form av uthållig konkurrensfördel (patent, marknadsdominans, varumärke, etc). Företag med god avkastning på eget kapital har resurser för att säkerställa sin position, expandera på marknaden eller betala ut god utdelning till aktieägarna. Oavsett vad, gynnar det aktieägaren.

Det verkar även rimligt att köpa bolag som redan idag genererar goda vinster, inte bolag som någon gång i framtiden kanske genererar goda vinster (förhoppningsbolag). Jag föredrar att investera mina pengar i bolag som jag vet skapar värde för aktieägaren, inte spekulera med mina pengar i bolag som kanske kommer att skapa värden. Den dagen förhoppningsbolaget börjar skapa uthålliga vinster är jag beredd på att titta på bolaget igen.

En studie gjord av Warren Buffets investeringar visade på att hans investeringar till övervägande del bestod av aktier med hög kvalitet och det var det som förklarade hans framgång.

If you aren’t willing to own a stock for ten years, don’t even think about owning it for ten minutes. Put together a portfolio of companies whose aggregate earnings march upward over the years, and so also will the portfolio’s market value.
Warren Buffet

Ytterligare en välkänd referens är Joel Greenblatt Magic Formula. En av de två beståndsdelarna är just kvalitet (ROC) och den kombineras med ett värderingsmått för att sedan få fram en rangordning av köpvärda aktier. Se intressant graf på Börsdata för Magic Formula avkastning.

Regel för rangordning: Räkna ut sammanslagen rangordning baserat på långfristiga nyckeltal avkastning, kassaflöde, vinstmarginal i förhållande till eget kapital, samt Piotroski F-Score.

[wd_hustle id=”slide-in”]

Rangordna aktier efter momentum

En av de mest anmärkningsvärda sanningar på aktiemarknaderna är att priserna har en tendens att behålla samma riktning. I själva verket att köpa senaste vinnarna och sälja förlorare är en av de mest lönsamma vanor som en investerare kan ha. Denna ”momentum” är uppenbar inte bara i aktiekurserna , men även i bolagets resultat. När företag överraska på uppsidan i sina vinstmeddelanden, tenderar aktiekursen att reagera på samma sätt.

Far more money is made buying high and selling at even higher prices
Richard Driehaus

Forskning på momentum visar på att relativa styrka är en negativ signal i mycket kort sikt (mindre än en månad) och mycket lång sikt (3 år +) men i allmänhet en positiv indikator på medellång sikt (3-12 månader) – vi fokuserar på medellång till lång sikt i och med att vi rebalanserar portföljerna var 3: – 6:e  månad. Jegadeesh och Titman artikel från 1993 ”Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency” betraktas i allmänhet som den akademiska ”upptäckten” av momentum effekten. Deras arbete visar att enkla relativa styrka strategier som rankas aktier baserat på deras senaste 3-12 månaders avkastning förutspådde relativa resultatet under de närmaste 3-12 månaderna.

Regel för rangordning: Räkna ut sammanslagen rangordning baserat på RSI (6-12 månader), närhet till 52 veckors högsta, samt trend i vinst per aktie.

Rangordna aktier efter värde

Värdeinvestering har tagit många former sedan starten, i allmänhet innebär det att köpa värdepapper som verkar underprissatt av någon form av fundamental analys. Till exempel kan bolag som handlas till rabatt jämfört med bokfört värde, har hög direktavkastning, har lågt p/e eller har lågt p/b förhållanden.

Det bör dock noteras att ”billiga” aktier är ofta i någon problematisk situation eller till och med rent skräp – så man bör vara försiktig med de allra billigaste aktierna. Dock, att identifiera billiga aktier som dessutom har god kvalitet är en gångbar metod, se tex Magic Formula.

The secret to investing is to figure out the value of something – and then pay a lot less
Joel Greenblatt

Regel för investering: Räkna ut sammanslagen rangordning baserat på olika värderingsmått så som P/S, P/E, P/B, P/CF, EBITDA/EV.

Rangordna aktier som kombinerar kvalitet, värde och momentum

Att ensidigt bara titta på en dimension för att göra sina investeringsbeslut är inte det vi propagerar för. Istället räknar vi fram ett sammanvägd rangordning av Kvalitet, Momentum och Värde. MSCI kallar det för Factor Investing, se citat nedan:

Factor investing is based on the existence of factors that have earned a premium over long periods, reflect exposure to systematic risk, and are grounded in the academic literature. Early financial theory established that for stocks, exposure to the market was a significant driver of returns (e.g., the CAPM). Later, researchers like Barr Rosenberg, Eugene Fama and Kenneth French extended the CAPM to include certain systematic factors that also were important in explaining returns. Tilts towards these factors such as Value, Low Size, and Momentum historically produced excess long-term returns and there were strong theoretical foundations behind these factors.
MSCI

För varje bransch väljer vi ut ett antal aktier med bäst rangordning (i relation till antal aktier i branschen). För att säkerställa tillräcklig diversifiering väljer vi ut 20 aktier totalt till aktieportföljen. För att undvika de mest illikvida aktierna tar vi inte med aktier med ett marknadsvärde under 200 MSEK.

The only investors who shouldn’t diversify are those who are right 100% of the time
John Templeton

Sammantaget blir att våra aktieportföljer innehåller aktier som oftast kommer från small cap eller mid cap listorna, och det är aktier som uppvisar god avkastning på eget kapital men samtidigt är lågt värderade, dessutom har de också börjat ”röra” på sig uppåt.

Referenser

Buffett’s Alpha

“What Works on Wall Street” and Trending Value: Best Stock Screen of All Time!

Value and Momentum Everywhere

Haugen Equity Signals LLC

What Has Worked In Investing, Studies of Investment Approaches and Characteristics Associated With Exceptional Returns

Foundations of Factor Investing MSCI

12 Responses to “Metod för att hitta de bästa aktierna”

 1. Spargrisen 2016-12-26 at 22:57 Permalink

  Hej, jag ser att ni har OMXSPI i portföljerna, vilket instrument använder ni för att handla i det?

 2. Spargrisen 2016-12-26 at 23:12 Permalink

  Glöm min fråga om OMXSPI, jag ser nu att det är jämförelseindex, det såg först ut som att det låg i portföljen.

  • admin 2016-12-28 at 15:05 Permalink

   Tack för din kommentar, helt relevant. Jag ska göra det tydligare att det rör sig om jämförelseindex.

 3. Anders Hedman 2017-04-28 at 15:17 Permalink

  Menar ni att alla aktier ni listar vid en ombalansering är värda att köpa vid tillfället eller kan en del aktier ha följt med från förra ombalanseringen?

  • admin 2017-04-28 at 20:19 Permalink

   Vi varje ombalansering tar vi in de högst rankade aktierna inom varje bransch. Det som händer är att några byts ut medan andra ligger kvar.

   Hoppas det förklarar.

   • Anders Hedman 2017-06-17 at 22:32 Permalink

    Tack för svaret. Ursäkta att jag är lite trögfattad, men visst menar ni att samtliga aktier i portföljen är köpvärda vid ombalanseringstillfället?

    • admin 2017-06-18 at 14:46 Permalink

     Ja, när vi ombalanserar portföljerna gör vi en avläsning av aktuell ranking och tar in de starkaste aktierna i portföljerna.

 4. aftonande 2017-07-03 at 00:39 Permalink

  Du skriver att du själv följer metoderna som era portföljer bygger på. Jag undrar därför vilken av portföljerna du själv följer för ditt privata sparande och följaktligen, om era vetenskapliga algoritmer visar vilka tidsintervaller som är de bästa för ombalansering av en portfölj?

  • admin 2017-07-03 at 07:56 Permalink

   Själv följer jag portfölj 6 med mina egna besparingar.

   Frågan om bästa tidsintervall för ombalansering är intressant. Det är väl den frågan som fortfarande är ”öppen” och jag hoppas att jag kan få klarhet i detta efterhand som tiden går och förhoppningsvis kan vi se att ett visst tidsintervall är det optimala. Så här långt visar ju portfölj 2,3,4 rätt så lika avkastning, medan portfölj 6 visar något bättre avkastning.

   Jag har tankar om att lansera en portfölj 12, dvs med månadsvisa ombalanseringar. Men det kommer i så fall att ske under hösten, vintern. Behöver testa lite mera innan en sådan lansering.

   • Daniel 2017-07-06 at 14:40 Permalink

    En variant hade kunnat vara att ha en portfölj med kvartalsvis ombalansering (som nr.4) som uppdateras månadsskiftet i slutet av varje rapportperiod, dvs feb-mars maj-juni aug-sept nov-dec. Visst, bolagens rapporter ligger ju lite olika, men detta borde fånga in de flesta bolagen i alla fall. Om detta är bra för portföljens utfall vet jag inte, men teoretiskt borde väl så färsk data som möjligt vara att föredra? Också att man då relativt snabbt kan bli av med bolag som levererar lite svagare rapporter än väntat (ex UTG och AllTele i förra perioden). Tankar kring detta?

    • admin 2017-07-07 at 22:12 Permalink

     Tack för din input!

     Ja, det är ju förvisso en intressant tanke, att ju färskare rapporter desto bättre underlag för rankingen. Men å andra sidan så ligger rapporterna ändå med relativt stor spridning och då skulle effekten kanske inte vara så stor.

     Det jag funderar på är att komplettera portföljerna med stop-loss på lämplig nivå. Om någon aktie går under stop-loss får den helt enkelt ligga som likvid till nästa ombalansering. Men ska undersöka detta mer noga innan något sådant lanseras.

 5. eliasw 2017-11-05 at 23:45 Permalink

  Som programutvecklare tycker jag att det är en självklarhet att om man ska ta fram en sån här metod så måste man testa på historiska data i simuleringar. Att testa i realtid går ju mycket långsamt. Men det kanske är svårt att få tag på sådan historisk data om företag?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.