Bli medlem och följ våra portföljer

 

För att du ska kunna se de aktuella innehaven behövs ett medlemskap:

Betalande medlemskap för tillgång till Portfölj 2, 3, 4 & 6 samt OMX30 HIGH & LOW

– Medlemskap Abonnemang – Kvartal betalas i förskott och förnyas automatiskt varje kvartal tills endera part meddelar att avsluta abonnemanget. När medlem meddelar att medlemskapet ska avslutas upphör den automatiska förnyelsen och kontot avslutas.

– Medlemskap 1 År betalas i förskott och gäller i 1 år. Därefter avslutas medlemskapet automatiskt. Medlemskapet upphör när betalt medlemskap löpt ut eller när medlem säger upp kontot

 Gratis medlemskap för tillgång till OMX30 HIGH & OMX30 LOW

– Medlemskap  OMX30 HIGH / LOW ger dig gratis tillgång till portföljerna OMX30HIGH & OMX30LOW.

Nivå Pris