Juni och juli har satt portföljerna på prov

De senaste månaderna har vi sett en tydlig förändring av marknaden och flera bolag har blivit hårt straffade om rapporterna inte har mött förväntningarna. Vi har haft en del sådana bolag i portföljerna och dessa aktier har tappat i mycket i värde. Man kan tycka att det är ”orättvist” eller ”oproportionellt”, men det är så marknaden är.

För egen del har det aktualiserat ett utvecklingsarbete med att lägga till stop-loss regler till portföljerna för att skydda mot enskilda aktiers nergångar. Detta arbete är på gång och kommer att presenteras inom kort.

I stora drag så innebär det att portföljerna löper på som ”vanligt” men kompletteras med stop-loss på 4 olika nivåer (5%, 10%, 15%, 20%). När en stop-loss löser ut säljs aktien och pengarna ligger likvida tills nästa ombalansering. Avkastningen kommer att presenteras som:

  • Oskyddad portfölj
  • Portfölj med 5% stop-loss
  • Portfölj med 10% stop-loss
  • Portfölj med 15% stop-loss
  • Portfölj med 20% stop-loss

Tanken med de olika nivåerna är för att erbjuda medlemmen möjlighet att välja nivå efter egen riskaptit, men även för att ta reda på vilken nivå som ger bäst avkastning. När väl stop-lossen har löst ut låser man förlusten, men begränsar ytterligare förlust. Men, man begränsar ju samtidigt möjligheten till att aktien återhämtar sig. Därför är det extra angeläget att välja rätt nivå för stop-loss.

Mer inom kort

Hälsningar
Daniel