Gratis medlemskap och nya portföljer

Vi lanserar en beta av ett gratis medlemskap där vår rankingmetod tar sig an aktierna i OMX30. Med vår rankingmetod lägger vi de 15 starkaste i en portfölj (OMX30HIGH) och den 15 svagaste i en annan portfölj (OMX30LOW). Detta sker när indexet revideras (första handelsdag i januari och första handelsdag i juli). Portföljerna hålls under hela perioden fram till nästa revidering. Då läser vi av rankningen igen och uppdaterar portföljerna.

Jag har kört dessa två portföljer sedan senaste indexrevidering och vår rankingmetod har gjort ett bra jobb med att hitta relativt starka aktier till OMX30HIGH och relativt svaga aktier till OMX30LOW.

Tittar vi på den enskilda aktierna i portföljerna ser vi att OMX30HIGH har missat de allra starkaste aktierna, men har samtidigt undvikit de största minorna (OMX30HIGH blå staplar, OMX30LOW röda staplar. Raka linjer är portföljens avkastning).

 

Ännu intressantare blir det när vi beräknar avkastning och varians. OMX30HIGH uppvisar både bättre avkastning OCH lägre varians än OMX30LOW, och det skillnaderna är markanta.

Kvantitativa metoder kan ha sina begränsningar när det gäller stock picking av enstaka aktier, men lämpar sig mycket bättre för att ta fram en uppsättning aktier som tillsammans skapar starka portföljer.

Lycka till på marknaden

Daniel