God start i april för portföljerna

April har börjat bra för alla portföljer och de har därmed repat sig från den lite svagare utvecklingen i mars.

Sammantaget är portföljerna redan mer än 2 %-enheter bättre än jämförelseindex (OMXPI).

Lycka till i marknaden

/Daniel