Archive / Portfölj

RSS feed for this section
Skärmavbild 2017-10-01 kl. 15.47.53

Stark utveckling i september!

September månad gick bra på Stockholmsbörsen OMXPI gick upp 5,54%. Alla våra portföljer gick dock bättre än jämförelseindexet och grafen nedan talar sitt tydliga språk.   Det faktiska resultaten per portfölj ses i tabellen nedan. Stopp-loss För portföljerna som skyddas med stopp loss ser vi generellt en något lägre utveckling för månaden. Det visar priset […]

Skärmavbild 2017-09-22 kl. 07.24.25

Skillnaden mellan OMX30 HIGH och OMX30 LOW är nu 13,5 %-enheter

Skillnaden mellan den starka portföljen (OMX30HIGH) och den svaga portföljen (OMX30LOW) uppgår nu till 13,5 %-enheter. Det är den största skillnaden hittills uppmätt. Tittar vi på den enskilda aktierna så ser vi hur väl vår rankingmetod har separerat starka aktier från svaga aktier. Ytterligare statistik om de båda portföljerna finner ni här: OMX30 HIGH/LOW   […]

OMX30 HIGH är nu 11%-enheter bättre än OMX30 LOW

OMX30 HIGH mot nya höjder

OMX30 HIGH är på väg mot nya höjder. Sedan marknaden återhämtat sig från dippen i somras har OMX30 HIGH avancerat och närmar sig rekordnotering. Utvecklingen per aktie i OMX30 visar rankingmodellens resultat när det gäller att gruppera relativt starka aktier och relativt svaga aktier. Grafen nedan visar hur aktierna i de två portföljerna har utvecklats […]

Line up av alla aktier i OMX30 index och grupptillhörighet

OMX30 HIGH LOW visar rankingmodellens styrka!

Sedan ombalanseringen som skedde i månadsskiftet juli-augusti, har OMX30HIGH och OMX30LOW verkligen gått skilda vägar. Urklippet nedan visar tydligt att ombalanseringen gjorde stor skillnad och att rankingmodellen förmår att separera vinnare från förlorare. Tittar vi på listan så blir skillnaderna ännu tydligare som bilden nedan visar   Lycka till på marknaden Daniel

stopploss

Aktieportföljer nu med stopp-loss skydd

Från och med sommaren 2017 visas avkastningen på portföljerna med olika stopp-loss skydd. I samband med marknadsjusteringen under sommaren 2017 blev det aktuellt att se över hur stopp-loss skulle kunna appliceras på portföljerna. En generellt viktig fråga är på vilken nivå stopp-loss skyddet skall läggas. Samtidigt som stopp-loss skyddar mot ytterligare nergång, hindrar en utlöst […]

Skärmavbild 2017-07-02 kl. 10.17.30

Vår rankingmetod visar styrka i OMX30 HIGH / LOW

Den 1/1- 17 lät vi vår rankingmetod ranka alla aktier i OMX30. Vi la de 15 starkaste i OMX30HIGH och de 15 svagaste i OMX30LOW. Sedan dess har inga ändringar gjorts mellan de två portföljerna förutom att vi tog bort SCA helt och hållet efter att aktien splittats upp (Essity). Varje månad har vi läst […]

Skärmavbild 2017-07-02 kl. 09.31.41

Motigt i juni

Juni månad blev generellt en månad med motgångar för portföljerna. Alla portföljer ner mellan 4% till drygt 6% och det svider förstås. Marknaden vände ner med en indexnergång på ca 2% som drog med sig portföljerna samtidigt som en en del enskilda aktier gick ner rejält. Alla investeringar i aktiemarknaden har element av slumpmässig fördelning och […]

Ändring i OMX30 HIGH / LOW

På grund av att SCA delades upp på två bolag den 12/6 sjönk kursen för SCA aktien mer än 50%. Detta medförde att utvecklingen för OMX30 HIGH / LOW påverkades på ett negativt sätt. För att få ett rättvisande resultat har vi tagit bort SCA aktien helt och hållet från OMX30 HIGH / LOW.

Skärmavbild 2017-06-05 kl. 12.22.15

Alla portföljer på plus i maj

Maj månad gav blandad utveckling för våra portföljer. Alla portföljer avancerade, men vissa betydligt mera än andra Portfölj 3 och 6 gick starkast; båda upp 3,6%. medan portfölj 2 gick upp o,8% och portfölj 4 upp 1,5%. Jämförelseindex var samtidigt upp 1 % under maj. Bästa portfölj i år är nr 6 som vid maj månads […]

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 21.31.42

April gick starkt!

April blev en god månad för våra portföljer, en av de allra bästa vi gjort. Jämförelseindex OMXPI gick också starkt under månaden (3,5%) men trots det (eller tack vare) slog portföljerna jämförelseindex med 3,9-5,2 %-enheter. Mellan 7,4% – 8,7% upp blev resultatet och det gav naturligtvis portföljerna en rejäl skjuts uppåt och i skrivande stund snuddar […]