Bästa port: +8%-enheter jmf index; Sämsta port: som index. Ny tjänst för PPM fonder

Senaste tiden har jag inte varit så flitig med att kommentera utvecklingen av våra portföljer. Detta pga nyutveckling av en tjänst för PPM fonder: PPM Topp 5 Tjänsten bygger helt på momentum och tar fram de starkaste fonderna varje månad. Men för att begränsa riskerna måste de 5 fonderna tillhöra olika kategorier. Vid långa perioder av nergångar väljs bästa räntefonder istället.

Denna typ av algoritm är enkel till sin natur, men samtidigt visar den på goda resultat, ca 950% sedan start (när den appliceras på historiska data).

Utveckling för PPM Topp 5 när algoritmen körs på historiska data

Utveckling för PPM Topp 5 när algoritmen körs på historiska data

Våra aktieportföljer har haft en skakig resa under början av 2018, men ligger nu ungefär som jämförelseindex (OMXPI). Men sett ur ett längre perspektiv (från starten 1/1-16) ser utvecklingen god, eller mycket god ut.

Utveckling av aktieportföljer från start 1/1-16

Utveckling av aktieportföljer från start 1/1-16

 

För våra OMXS30 HIGH portföljer har däremot året startat betydligt bättre; upp ca 8%-enheter jämfört med OMXS30 under 2018. Dessa portföljer tuggar på bra och sedan starten 1/1-17 har tex OMXS30 HIGH 6 avancerat 26,6 % medan indexet gått upp måttliga 3,65%. Att konsekvent uppdatera portföljen med de 15 starkaste aktierna enligt vår metod för ranking har visat sig vara en väl fungerande metod i det långa loppet.

Utveckling av OMXS30 HIGH 6 från start 1/1-17

Utveckling av OMXS30 HIGH 6 från start 1/1-17

Lycka till på marknaden!