Archive by Author

Q1-2017

Motigt i mars för portföljerna

Mars månad var motig för portfölj 2, portfölj 3 & portfölj 4. De tre portföljerna har haft samma sammansättning sedan årsskrifter och har därmed samma utveckling: -1,67%. Portfölj 6 har genomgått en ombalansering och gick bättre än övriga: +1,30%. Jämförelseindex (OMXPI) ökade 1,01% under mars. Kvartal 1 stängde också i och med månadsskiftet och alla portföljer […]

portfölj6 mid march 2017

Portfölj 6 ångar på, drygt 11% upp YTD

Portfölj 6 har gått riktigt bra sedan ombalanseringen i månadsskiftet februari-mars. Totalt har portfölj 6 ökat 11,6 % sedan årsskiftet medan jämförelseindex ökat 5,04 %. Övriga portföljer har haft det lite motigt i mars, men ligger trots det ca 8% upp sedan årsskiftet, 3 %-enheter bättre än index

Februari 2017

Februari gick starkt för portföljerna

Februari var en god månad för portföljerna. Trots att några av våra rapporterande bolag inte nådde upp till förväntningarna ökade portföljerna ändå med ca 5,8%. Som alltid har vi 20 aktier i portföljerna för god riskspridning. Lycka till på marknaden /Daniel

2016 bra år för Indicatums portföljer

2016 blev ett bra år för Indicatums portföljer. Trots både Kinafrossa i början på året och Brexit vid midsommar nådde våra portföljer 36-39%! En jämförelse med alla Sverigefonder som Morningstar följer (163 st) visar att bästa fonden avkastade 24,5% och genomsnitt för hela gruppen landande på 11,8%. Vår metod för att välja ut aktier med […]