Återhämtning i maj

Maj månad var en bra månad för aktieportföljerna. OMXPI gick ner 0,82% medan portföljerna avancerade 0,78% – 1,69%, se nedan.

Sedan årsskiftet ligger nu alla portföljer på plus och bättre än jämförelseindex. Bäst går Aktieportfölj 6 som uppdateras 6 gånger per år. Juni har börjat starkt också.

För OMXS30 HIGH portföljerna såg vi en liten tillbakagång under maj, men sett ur ett längre perspektiv är det tydligt att metoden med att plocka ut de 15 starkaste enligt vår rankingmetod levererar stabila resultat. Grafen nedan visar utvecklingen sedan start 1/1-17.

Lycka till på marknaden

/Daniel