Ändring i OMX30 HIGH / LOW

På grund av att SCA delades upp på två bolag den 12/6 sjönk kursen för SCA aktien mer än 50%. Detta medförde att utvecklingen för OMX30 HIGH / LOW påverkades på ett negativt sätt.

För att få ett rättvisande resultat har vi tagit bort SCA aktien helt och hållet från OMX30 HIGH / LOW.