Aktieportföljer nu med stopp-loss skydd

Från och med sommaren 2017 visas avkastningen på portföljerna med olika stopp-loss skydd. I samband med marknadsjusteringen under sommaren 2017 blev det aktuellt att se över hur stopp-loss skulle kunna appliceras på portföljerna.

En generellt viktig fråga är på vilken nivå stopp-loss skyddet skall läggas. Samtidigt som stopp-loss skyddar mot ytterligare nergång, hindrar en utlöst stopp-loss också en eventuell återhämtning. Därför känns det viktigt att välja rätt nivå.

Portfölj med 4 olika stopp-loss nivåer

 

Månadsutveckling för portfölj med olika stopp-loss nivåer

Vår approach är att visa avkastningen med 4 olika stopp-loss nivåer: 5%, 10%, 15% och 20%. Stopp-loss sätts utifrån startkursen när en period börjar och löper under hela perioden. Om en aktie når någon av dessa nivåer löses den ut och förlusten låses till stopp-loss nivån. När portföljen balanseras om säljs alla återstående aktier och hela beloppet sätts i ny portfölj. Stopp-lossen nollställs till den nya periodens startkurs.

I respektive portfölj ser medlemmar aktuella portföljer samt även om stopp-loss har löst ut eller ej. I bilden nedan ser vi en aktie som har löst ut på -5% men som därefter har återhämtat sig. Detta visar på den dubbla natur som stopp-loss har, den skyddar mot ytterligare nergång, men är lika effektiv att förhindra återhämtning.

Tabell med innehav och stopp-loss status

Vi har 4 nivåer på stopp-loss för att visualisera för dig som medlem hur avkastningen påverkas av stopp-loss. Allt för att du skall kunna fatta informerade beslut om du ska använda stopp-loss för att skydda din portfölj och i så fall vilken nivå som kan vara lämpligt.

 

Lycka till på marknaden

/Daniel