5% Stopp loss har ökat avkastningen med 3 %-enheter i portfölj 6 sedan i somras

Våra portföljer har haft skydd i form av stopp loss sedan i somras. Dippen fick mig att fundera på skydd i form av stopp loss, men jag var osäker på vilken nivå som var den rätta? Därför la jag inte in en nivå, utan 4 nivåer för att kunna dra lärdom om hur olika nivåer av stopp loss påverkar avkastningen.

Men innan jag drar några långtgående slutsatser måste det gå längre tid så att man kan säga något med större validitet, men jag vill ändå visa på inledande resultat.

I detta inlägg är det portfölj 6 som är i fokus.

Som bilden visar höll just 5% stopp loss emot vid dippen i slutet av sommaren. I samband med ombalanseringen aug-sep nollställdes stopp loss och den likvid som hade skapats av försäljningarna gick in i en fullinvesterad portfölj.  Försprånget har dessutom utökats under oktober då några aktier gick söderut och löste ut 5%- stopp loss. Totalt har det gett 3%-enheter ökad avkastning för portföljen med 5% stopp loss jämfört med en oskyddad portfölj.

Värdefullt skydd för din portfölj

Skyddet av portföljen är för att skapa värde för dig och din portfölj. Lika viktigt som att skydda vid nergång, tycks stopp loss, vid uppgång, skapa några procentenheter bättre avkastning för din portfölj. Dock återstår att se hur stopp loss påverkar avkastningen i ett längre perspektiv. Men hittills ser det lovande ut.

Lycka till på marknaden

/Daniel