2016 bra år för Indicatums portföljer

2016 blev ett bra år för Indicatums portföljer. Trots både Kinafrossa i början på året och Brexit vid midsommar nådde våra portföljer 36-39%! En jämförelse med alla Sverigefonder som Morningstar följer (163 st) visar att bästa fonden avkastade 24,5% och genomsnitt för hela gruppen landande på 11,8%. Vår metod för att välja ut aktier med hjälp av ranking visar alltså på goda, eller till och med, mycket goda resultat.

Året har hittills börjat bra; efter 3 dagar är portföljen upp ca 2% redan.

Lycka till på marknaden

/Daniel