Få bättre avkastning med våra aktieportföljer! De är skapade med 100% logik och 0% känslor.

Aktieportföljer som Spock skulle ha gjort det

Indicatum AB tar fram aktieportföljer skapade med 100% logik och 0% känslor, precis som Spock skulle ha gjort. Vi ställer oss tveksamma till den effektiva marknadshypotesen och tar rygg på Warren Buffets syn på saken:

I’d be a bum on the street with a tin cup if the markets were efficient.

Vi menar att man med logisk sammansättning av aktieportföljer kan slå index. Detta genom en strategi som utnyttjar väldokumenterade anomalier där vi investerar i lågt värderade, högkvalitativa aktier som ligger i en uppåtgående trend.

Som medlem har du tillgång till våra portföljers aktuella sammansättning och du kan följa en kvantbaserad strategi utan att själv behöva göra en endaste beräkning.


Portföljstrategi enligt Spock: 1Rank – 2Hold – 3Repeat

1Rank

Vi rankar alla aktier och skapar aktieportföljer med de starkaste aktierna i varje bransch baserat på värde, kvalitet och trend. Portföljerna består av totalt 20 aktier.

För varje bransch väljer vi ut ett antal aktier (i relation till antal aktier i branschen) som har högst ranking.

2Hold

Vi håller aktierna i portföljen under en hel period. Periodernas längd är olika för våra portföljer, allt från 2 till 6 månader. Detta gör det möjligt för dig att själv välja hur ofta du vill ombalansera din portfölj

Aktieportfölj 2 ombalanseras 2 ggr per år (Periodens längd: 6 månader)
Aktieportfölj 3 ombalanseras 3 ggr per år (Periodens längd: 4 månader)
Aktieportfölj 4 ombalanseras 4 ggr per år (Periodens längd: 3 månader)
– Aktieportfölj 6 ombalanseras 6 ggr per år (Periodens längd: 2 månader)
– OMX30 HIGH/LOW ombalanseras 2 ggr per år (Periodens längd: 6 månader)

Avkastningen redovisas löpande och fr.o.m. sommaren 2017 redovisas resultaten även med 4 olika stopp-loss nivåer (5%, 10%, 15%, 20%). Detta gör det möjligt för dig att själv välja om du vill använda stopp-loss i din portföljstrategi.

3Repeat

När perioden löper ut ombalanserar vi aktieportföljerna genom att åter identifiera de 20 starkaste aktierna som vi tar in i våra aktieportföljer.

Vi nollställer också våra stopp-loss med nya startnivåer.

Medlemmar får mailutskick vid varje ombalansering.

Resultat för våra aktieportföljer. Vad står din aktieportfölj på?

Portfölj
Utveckling 2017
Jämförelse-index 2017
Diff (%-enheter)
Utveckling 2016
Utveckling från 1/1 2016
Aktieportfölj 214.02%7.23% (OMXPI)6.78%36.73%55.89%
Aktieportfölj 313.02%7.23% (OMXPI)5.78%39.87%58.07%
Aktieportfölj 413.89%7.23% (OMXPI)6.66%38.05%57.23%
Aktieportfölj 616.97%7.23% (OMXPI)9.74%- (start 1/1-17)- (start 1/1-17)
OMX30 HIGH (De 15 starkast rankade aktierna i OMX30)11.00%5.41% (OMX30)5.58%- (start 1/1-17)- (start 1/1-17)
OMX30 LOW (De 15 svagast rankade aktierna i OMX30)-2.15%5.41% (OMX30)-7.56%- (start 1/1-17)- (start 1/1-17)
Resultat till och med: 2017-09-22

Våra Medlemskap:

För att se aktuella portföljer behöver du vara medlem. Vi erbjuder olika typer av medlemskap som ger tillgång till aktuella portföljer samt att man får ett mail när portföljerna ombalanseras. Tabellen nedan visar medlemskapen.

Premium
Per kvartal, löpande
795 kr
Försprång vid ombalansering
Mailutskick med uppdaterade portföljer 2 dagar innan ombalansering
OMX30 HIGH/LOW
Portfölj 2
Portfölj 3
Portfölj 4
Portfölj 6
Lås upp
Plus - Kvartalsvis
Per kvartal, löpande
395 kr
Alla portföljer
Mailutskick med uppdaterade portföljer 1 dag innan ombalansering
OMX30 HIGH/LOW
Portfölj 2
Portfölj 3
Portfölj 4
Portfölj 6
Lås upp
Plus - Årsvis
Per år, löpande
1495 kr
Alla portföljer
Mailutskick med uppdaterade portföljer 1 dag innan ombalansering
OMX30 HIGH/LOW
Portfölj 2
Portfölj 3
Portfölj 4
Portfölj 6
Lås upp
Gratis
Alltid
O kr
OMX30 portföljer
Mailutskick med uppdaterade portföljer 1 dag innan ombalansering
OMX30 HIGH/LOW
Portfölj 2
Portfölj 3
Portfölj 4
Portfölj 6
Lås upp